Kpi’s en Business Intelligence

Voordat er een goede business intelligence rapportage gemaakt kan worden is het verstandig om goede Key performance indicators (kpi’s) op te stellen. Kpi’s zijn variabelen waarmee gemeten kan worden op welke koers het bedrijf ligt ten opzichte van de doelstellingen.

Isoleer pijnpunten binnen de organisatie

Veel bedrijven proberen in beeld te brengen wat de huidige situatie is binnen de organisatie, maar het mooie van business intelligence is dat je met de data die aanwezig is dieper kan graven en de vraag kan stellen: wat maakt je bedrijf beter? Kijk per proces of afdeling naar verbeterpunten en schrijf deze allemaal op.

⇒ Whitepaper: 10 Tips voor een goede BI Rapportage

Een aantal Kpi’s opstellen

Nadat er goed is gekeken naar alle verbeterpunten vanuit de organisatie is het belangrijk om hiervan niet teveel kpi’s op te stellen, tussen de 7-10 is ideaal om te beginnen met meten. Zorg ervoor dat de kpi’s altijd voldoen aan het SMART-principe:
-          Specifiek, omschrijf het doel duidelijk en concreet.
-          Meetbaar, er moet gemeten kunnen worden wanneer het doel bereikt is.
-          Acceptabel, is het doel acceptabel voor de doelgroep.
-          Realistisch, het doel moet haalbaar zijn.
-          Tijdsgebonden, wanneer moet het doel bereikt zijn.

Het doel van de kpi’s is om inzicht te krijgen in de verbeterpunten en te meten of deze punten ook daadwerkelijk veranderen.

Kpi’s en Business Intelligence

Koppeling aan de data

Nadat de belangrijkste 7-10 kpi’s gekozen zijn kan er gekeken worden naar de data die beschikbaar is. De data kan worden gefilterd, geordend en gemodelleerd zodat de kpi’s vanuit de business weergegeven kunnen worden in een nette business intelligence rapportage.

Met behulp van deze rapportage krijgt het management van het bedrijf meer inzicht in het staat met de belangrijkste verbeterpunten en is het vervolgens beter mogelijk hierop te kunnen sturen.

⇒ Meer weten over BI Rapportages? Contact met Hoogweide over BI Rapportages

Lees welke 10 elementen zeker niet mogen ontbreken in uw BI Rapportage en onze tips over het optimaliseren van ieder afzonderlijk onderdeel.