Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring welke inwerking is getreden op 24 mei 2018 kunt u lezen welke gegevens Hoogweide van u verzamelt en verwerkt. Voor vragen en verzoeken omtrent uw gegevens bij Hoogweide kunt u altijd contact opnemen (zie hoofdstuk “Vragen en verzoeken”).

Afhankelijk van de functionaliteiten en formulieren die u op onze website gebruikt verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Bedrijfsgegevens
  • Telefoonnummer
  • Website
  • E-mailadres

Deze gegevens worden verwerkt met het doel contact met u op te nemen en in sommige gevallen voor het versturen van nieuwsbrieven indien u er voor kiest om zich hier voor aan te melden.

Indien u wenst te solliciteren bij Hoogweide worden uw gegevens verwerkt met het doel de verdere sollicitatie procedure te doorlopen. Informatie over bewaartermijnen vindt u in het hoofdstuk “Beveiliging en bewaartermijnen”.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van de dienst  “Google Analytics” van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze dienst plaatst een cookie via onze website om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd, IP-adressen worden uitdrukkelijk niet meegegeven.

Google is een Amerikaans bedrijf en valt onder diverse wetten en verdragen, Hoogweide heeft geen invloed op de wijze waarop Google deze gegevens verder verwerkt en eventueel verstrekt aan derden.

 

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te beperken. Tevens hebben al onze medewerkers een ICT Protocol ondertekend met een uitgebreid beleid omtrent gegevensverwerking en hoe om te gaan met datalekken.

U gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk met een maximum van twee jaar na het doel van de verwerking tenzij wettelijk anders verplicht. Indien u solliciteert via de website of e-mail worden uw gegevens vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel verzoek.

 

Vragen en verzoeken

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Post:

Liflo Holding B.V.
Betreft: Hoogweide
Aalsbroek 7
5632 TW Eindhoven

Telefonisch:    040 - 402 0870
E-mail:             privacy@hoogweide.com

 

Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens door Hoogweide dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Mochten wij uw klachten niet naar tevredenheid kunnen verhelpen dan heeft u het recht op grond van de privacywetgeving om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via het onderstaande formulier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons